Jump menu

Main content |  back to top

Sa nakaraang isandaang taon,

sabay tayong bumyahe sa isang daan

tungo sa buhay na ating inaasam.

 

Isang daan sa paggamit ng gasolina’t enerhiya

para kabuhayan natin ay lalong maging masagana.

 

Isang daan tungo sa pag-angat ng ekonomiya

ng pinakamamahal nating bansa.

 

Isang daan tungo sa pagpapalago

ng ating mga negosyo.

 

Isang daan para sa ating mga pamilya.

Sa malulusog na mga katawan, sa pinagyamang mga isipan.

 

Isang daan tungo sa magandang hinaharap

para sa’ting mga anak.

 

At sa susunod pang mga taon,

tuloy tuloy pa rin ang ating pagsulong.

 

Isang daan tungo sa kinabukasan.

100 years of Shell companies in the Philippines.

Page Tools