Jump menu

Main content |  back to top

Press Releases

Sino ang hindi nagpapahayag ng tamang impormasyon?

Noong nakaraang linggo, nagsampa ng reklamo ang Bureau of Customs (Customs) laban sa mga opisyal at kawani ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation (Shell) dahil sa diumano’y pandaraya ng kompanya sa pagbabayad ng tamang buwis. Ginigiit ng Customs na sinadya ng Shell na hindi ideklara ang pag-angkat nito ng Catalytic Cracked Gasoline (CCG) at Light Catalytic Cracked Gasoline (LCCG) noong 2005-2009 sa pamamagitan ng paggamit ng “tariff heading” na “Tetrapropylene”. Ayon sa Customs, ginawa umano ito ng Shell upang maiwasang magbayad ng karampatang buwis para sa iniangkat na produkto. Bukod dito ay nagsagawa ng “press conference” ang mga opisyal ng Customs at namigay ng mga “press release” na tahasang inaakusahan ang Shell ng “technical smuggling.” Sinabi rin ng mga taga-Customs na sadyang umiwas ang Shell na magbayad ng “excise tax” at “value added tax (VAT)” para dito.

Nais ng Shell na maipamahagi ang mga tunay at totoong impormasyon upang mabigyang linaw ang isyung ito:

  • Una, bilang isang responsableng kompanya, ang Shell ay humaharap sa  lahat ng kaniyang mga pananagutan. Kaya naman lahat ng mga karampatang buwis para sa mga iniaangkat na produkto ay binabayaran ng wasto at tama ng Shell. Bagamat ang tariff heading na ginamit ay “tetrapropylene” (2710.11.30) para sa mga iniangkat na CCG/LCCG, idineklara naman ng Shell sa lahat ng mga dokumentong ipinasa nito sa Customs na CCG/LCCG ang mga nasabing produktong iniangkat. Ang Customs mismo ang sumuri at nagbigay ng karampatang halaga ng buwis na dapat bayaran ng Shell batay sa mga produktong malinaw na idineklara ng Shell na CCG at LCCG. Samakatuwid, binayaran ng Shell ng buong-buo ang buwis na ipinataw ng Customs. Sadyang hindi nalugi ang pamahalaan dahil nasingil naman nito ang alinman sa dalawa: ang mas mataas na buwis na tatlong porsyento (3%)  o ang karampatang taripa sa CCG at LCCG batay sa mga ipinapatupad na mga Executive Orders;
  • Pangalawa, at higit na mahalaga, walang “excise tax” na dapat bayaran sa iniangkat na CCG at LCCG noong 2005-2009 sapagkat ang bawat pag-angkat ay sakop ng direktiba ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa Customs na huwag patawan ng “excise tax”  ang Shell para sa mga inangkat na ito. Hindi kinakailangang magbayad ng Shell para sa pag-aangkat ng CCG at LCCG sapagkat ang mga ito ay hindi mga produktong tapos na o pinal. Bagkus, ang CCG at LCCG ay mga sangkap na ginagamit ng Shell upang makagawa ng mga produktong petrolyo na papasa sa mga regulasyon ng Clean Air Act. Simula 2004 hanggang Diyembre ng 2009, hindi nagpataw ng buwis ang BIR sa mga produktong iniangkat. Subalit, pinagbayad nito ang Shell ng “excise tax”  para sa mga produktong ginawa at nailabas na mula sa “refinery”  ng Shell.

Ang debate ukol sa dobleng pagpataw ng buwis (kung dapat nga bang patawan ng buwis ang iniangkat na CCG at LCCG ng Customs gayong pinapatawan na ng BIR ang mga produktong gawa na mula sa iniangkat na CCG at LCCG) ay nakapaloob  na sa kasong nakabinbin ngayon sa Court of Tax Appeals (CTA).

Batay sa mga nabanggit, napakalinaw na nalinlang  at  patuloy na nililinlang  si Customs Commissioner Angelito Alvarez ng mga kawani ng nakalipas na pamunuan ng Customs upang paniwalaan ang mga sumusunod:

  • Ang Shell ay nandaya sa pamamagitan ng hindi nito pagdeklara ng mga iniangkat na CCG at LCCG;
  • Umiwas ang Shell na magbayad ng buwis na naging sanhi ng pagkalugi ng gobyerno; at
  • Ang mga paratang sa kasong isinampa ay naiiba sa kasong kasalukuyang nakabinbin sa CTA.

Itinuturing ng Shell na katibayan ito ng sinabi ni Pangulong Aquino na ang pinakamalaking pagsubok na kinakaharap ngayon ng kanyang administrasyon ay ang  pagpalit sa isang napakasamang  sistemang namalagi sa ating bansa sa loob ng halos isang dekada.

Ang Shell ay nananatiling tapat  sa matuwid na mga prinsipyo ng pangangalakal (business principles). Itinataguyod at pinangangalagaan namin ang reputasyon ng aming kompanya sa napakatagal na panahon. Dahil dito, kami ay magsasampa ng mga kaso ng “gross negligence, gross incompetence at defamation”  o paninirang-puri laban sa mga personalidad na nanlilinlang sa kasalukuyang pamahalaan.

Kaagapay ng bagong administrasyon ang Shell sa patuloy na paglaban at pagsugpo ng katiwalian sa pamahalaan.