Ang katanungan na ito ay mukhang makatwiran sa unang tingin. Ngunit napakahalagang maunawaan kung bakit ang mga bansang tinatawag na may “open markets ” tulad ng Singapore, Hong Kong, Australia, United States, United Kingdom, France at iba pa ay agad ding nagpapalit ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo batay sa pangkasalukuyang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Halimbawa, sa US at Thailand, araw-araw ang pagpapalit ng presyo ng petrolyo, samantalang sa Hong Kong at Singapore naman ay lingguhan ang pagpapalit nito. Ang pangunahing dahilan ng ganitong gawain sa mga nabanggit na “open markets” ay ang pagtataguyod ng “pricing transparency”, ng sa gayon ay nakikita ng publiko na ang galaw ng presyo sa mga internasyonal na merkado, pataas man o pababa, ay agad makikita sa mga lokal na merkado.

Importanteng malaman ng publiko na sa Pilipinas, ang mga “refiners” at ang mga “importers” o yung nag-aangkat ng mga finished product ay may magkaibang lebel ng imbentaryo. Ang mga “refiners” ay may imbentaryo na mula 40 hanggang 60 araw, samantalang ang mga “importers” ay may imbentaryo mula 7 hanggang 14 na araw lamang.

Bagamat may imbentaryo pang sapat at pataas ang halaga ng mga produktong petrolyo, gaya ng kasalukuyang sitwasyon, kapag ibinenta ito ng refiner sa mas mababang halaga, maaaring isipin ng taong bayan na ito ay “predatory pricing” upang sirain ang kumpetisyon. Sa kabilang dako, kapag bumababa naman ang presyo ng mga produktong petrolyo, agad na magbababa ng presyo ang mga importers at ito’y tatapatan naman ng mga refiners dahil ito ang pangunahing katangian ng kumpetisyon at ang merkado mismo ang magdidikta ng hindi maaring ibenta ang mga produkto sa mas mataas na halaga. Sinong mamimili ang tatanggap sa isang kalakaran na mas mataas ang presyo ng produktong petrolyo sapagkat nang bilhin ng mga kumpanya ng langis ang kanilang imbentaryo ay mas mataas ito kaysa sa kasalukuyang presyo sa pandaigdigang pamilihan? Paano malalaman ng publiko kung gaano pa karami ang natitirang imbentaryo ng mga kumpanya at kung ilang araw pa silang maghihintay bago ito magbaba ng presyo? Hindi ba’t maaaring akusahan ang mga refiner ng pagpapaliban ng pagbaba ng presyo upang kumita ng mas malaki?

Dahil dito, ang pag-presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa kasalukuyang halaga nito sa pandaigdigang pamilihan ang pinaka- makatotohanan , bukas at pinaka-madaling maunawaang paraan ng pagprepresyo, kaya naman ito ang pamantayan sa “open markets” sa buong mundo.

Sa kasalukuyang panahon, ang pinakamahalagang bagay ay siguruhin at panatilihing sapat ang “supply”ng langis sa bansa at maibsan ang epekto sa publiko ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo , lalo na sa mga mahihirap nating kababayan.

Bilang suporta sa pamahalaan, kami sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation (PSPC) ay nagdagdag ng aming imbentaryo na sasapat sa pinakamahabang panahon na 60 araw upang masiguro na hindi mapapatid ang “supply” ng langis at matutugunan ang mga pangangailangan ng aming mga mamimili, kahit pa ito’y magresulta sa mas malaking gastos para sa aming kumpanya.

Dagdag pa dito, bilang tulong sa sektor ng transportasyon, nananatiling bukas ang 150 Shell Pepeng Pasada Club Loyalty at “DOE lanes” na nagbibigay ng diskwento sa mga pampublikong transportasyon, upang mabawasan ang negatibong epekto na dulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayundin, patuloy ang aming suporta sa pamahalaan sa kanilang adhikain para sa pagtitipid at konserbasyon ng enerhiya.

Ngayon ang panahon upang mag-ugnayan at magtulungan, para maging handa ang ating bansa sa anumang maaaring maganap kaugnay ng mga patuloy na pagsubok dala ng mga pangyayari sa gitnang silangan at iba pang pandaigdigang kaganapan.

Para sa mga katanungan:

Mylene Santos
Communications Manager
Pilipinas Shell Petroleum Corporation
Tel. 63.2.8146087
Fax 63.2.8166153