Promo Mechanics:

  • Ang promo na ito ay para lamang sa mga nagmamaneho ng motorsiklo o tricycle.
  • Bumili ng participating products ng Shell Advance sa mga selected Shell Stations, motorcycle parts & supply shops at Shopee.
Participating Products Discount sa Shell gasoline
Shell Advance Ultra PhP 10/Liter
Shell Advance Scooter Ultra PhP 10/Liter
Shell Advance AX7 PhP 5/Liter
Shell Advance Scooter AX7 PhP 5/Liter
Shell Advance AX5 PhP 3/Liter
Shell Advance Scooter AX5 PhP 3/Liter
Shell Advance AX3 PhP 1/Liter
  • I-present at i-surrender ang takip ng bote na may sticker kapag magpapa-gasolina sa participating Shell Stations para ma-avail ang discount.
  • Ang discount ay applicable lamang sa mga magpapakarga ng motorsiklo o tricycle at hindi pwedeng gamitin sa mga 4-wheelers o iba pang sasakyan.
  • Ang discount ay valid lamang sa Shell V-Power Racing, Shell V-Power Gasoline at Shell FuelSave Gasoline.
  • Ang discount ay maaaring gamitin sa hanggang limang litro ng gasoline.
  • Isang takip na may sticker lamang ang pwedeng gamitin sa isang transaksyon.
  • Promo is extended until December 31, 2018. Redemption is until 60 days after the promo period.

Per DTI-FTEB Permit No. 13731, Series of 2018.

MORE IN CAMPAIGNS AND PROMOTIONS