shell advance power

Bakit Shell Advance Power Ang Dapat Piliin?

  • Mas mataas ng 71% ang cleanliness rating score ng Shell Advance Power kumpara sa leading fully-synthetic brand.
  • Base sa dalawang field trial na hanggang 20,000km, ang mga motor na gumagamit ng Shell Advance Power ay hindi nakaranas ng power drop.

Makukuha Ng Rider:

  • Nililinis ang engine pistons para sa siguradong long-lasting ang performance.
  • Tuloy-tuloy ang performance at walang power loss.

Buy on Shopee Buy on Lazada

Benefit :

  • Thermal Oxidation Stability

    Thermal Oxidation Stability

  • No Power Loss

    No Power Loss

Featured content

Find the right oil - Shell LubeMatch

Use our Shell LubeMatch tool to find the right oil for your vehicle.

Distributor Locator

Where to buy Shell oils and lubricants.

Shell Motorist app

Download the Shell Motorist app for iPhone and Android: your partner for every journey.